Městys Strážný
Strážný

rok 2010

 

Usnesení zastupitelstva obce Strážný ze dne 13.1.2010

Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje

1.Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

II. Bere na vědomí

1. Návrh Mandátní smlouvy o zajištění správy bytového fondu
2. Zpráva o bezpečnostní situaci v regionu s územní působností Obvodního oddělení Policie ČR Horní Vltavice.
3. Zprávu starosty o výsledku jednání v ZŠ

III. Ukládá

1. Starostovi obce – pokračovat v jednáních s Městskou správou domů Vimperk ohledně převzetí správy bytů v majetku obce.

_________________________________________________________________________

Usnesení zastupitelstva obce Strážný ze dne 22.2.2010

Zastupitelstvo obce Strážný

I. Schvaluje
1. Přijetí daru kaple Panny Marie na pozemku parc. č. 77 k.ú. Strážný od římskokatolické farnosti Strážný.
2. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 35/1 k.ú. Strážný od PF ČR.
3. Vypracování zástavbové studie na pozemky dle přílohy č. 3 pro firmu Rašelina Soběslav a.s. - součást regulačního plánu pro plochu OV 10.

II. Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti dobrovolných hasičů v obci.
2. Zprávu o Vizi 2020 a jednání Rady NPŠ ze dne 1.2.2010.
3. Možnosti využití pozemku pro volnočasové aktivity dětí.
4. Seznámení s návrhem možností volnočasových aktivit.
5. Zprávu o mimoškolním vzdělávání v ZŠ Strážný.
6. Zprávu o přípravě projektů – informační bod a oslavy 65.výročí osvobození

III. Ukládá
- starostovi obce:
1. Dopracovat smlouvu se Správou domů Vimperk.
2. Dopracovat zabezpečení výpočtu a vyúčtování tepla, TUV a vodného a stočného.
3. Zjistit možnost vyjímky pro stavbu p. Žáka.
4. Zajistit vypracování regulačního plánu pro plochu BR 6.

_________________________________________________________________________

Usnesení č.3 ze dne 24.3.2010 zastupitelstva obce Strážný
Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje
1. Pravidla pro poskytování a rozúčtování plnění nezbytných pro užívání bytových a nebytových jednotek
2. Základní a spotřební složku pro vyúčtování tepla v poměru 40 : 60
3. Současné zúčtovací období od 1.7.2009 do 31.3.2010 pro teplo, TUV, vodné a stočné
4. Další zúčtovací obdob vždy od 1.4. daného roku do 31.3. roku následujícího
5. Vyúčtování bude provedeno do 2 měsíců po provedení odpočtů
6. Vyúčtování za období do 30.6.2009 je plně platné
7. Pořízení regulačního plánu pro plochu BR 6 územního plánu
8. Pořizovatelem regulačního plánu stanovuje Atelier ing.arch.Daňka České Budějovice
9. Prodej pozemků p.č.317,318 a 186/2 k.ú.Hliniště ing.Vokálovi za cenu odhadu
10. Záměr stavby „Hospodářský objekt farmy Strážný“na pozemku p.č.241/1 k.ú.Hliniště

II. Volí
1. Pana Františka Dostála předsedou kontrolního výboru

III. Ukládá
1. Starostovi obce – ve spolupráci s odbornou firmou vysvětlit rozdíl hodnot na měřičích tepla v čp.26

________________________________________________________________________

Usnesení zastupitelstva obce Strážný ze dne 28.4.2010

Zastupitelstvo obce Strážný

I. Schvaluje
1. Přípravu podkladů pro Územní souhlas na dětské hřiště
2. Vystoupení obce ze Svazku lipenských obcí
3. Příspěvek na publikaci Boubín v rukou státu ve výši 2 000,-Kč
4. Příspěvek pro Středisko rané péče  České Budějovice ve výši 10 000,-Kč

II. Neschvaluje
1. Žádost Klubu vojenské historie Pelhřimov

III. Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti ZŠ Strážný
2. Zprávu o činnosti Školské rady při ZŠ Strážný
3. Žádost fi Rašelina Soběslav o smlouvu o smlouvě budoucí
4. Předložený návrh na tvorbu Fondu rezerv
5. Diskusi ohledně pietního místa
6. Podání žádostí o granty – hasiči,informační místo,vzdělávání v obci
7. Výpověď paní Kramlové

IV. Ukládá
1. Starostovi obce:
- připravit jednání s firmou Rašelina Soběslav ohledně dopracování smlouvy o smlouvě budoucí
- připravit jednání zastupitelstva obce na den 6.5.2010 ohledně pietního místa a dětského hřiště

2. Panu Vostruhovi:
- na 6.5.2010 připravit návrhy na vybavení dětského hřiště

_________________________________________________________________________

Usnesení zastupitelstva obce Strážný ze dne 6.5.2010

Zastupitelstvo obce Strážný

I. Schvaluje
1.Provedení stavby pietního místa kostela Nejsvětější trojice a hřbitova podle varianty č.2
2.Maximální částku pro nákup prvků pro dětské hřiště ve výši 200 000,-Kč
3.Navržené řešení pro jednání s neplatiči nájemného z bytů
4.Ponechání  5 stavebních parcel  na ploše BR 7

II. Bere na vědomí
1.Udělení titulu městys
2.Schválení návrhu vlajky
3.Harmonogram prací na Regulačním plánu pro plochu BR 6

III. Ukládá
1.Starostovi obce – připravit geometrický plán pro plochu BR 7
2.Panu Vostruhovi – zadání výběru herních prvků pro dětské hřiště

_________________________________________________________________________

Usnesení zastupitelstva obce Strážný ze dne 26.5.2010

Zastupitelstvo obce Strážný

I.Schvaluje
1. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Rašelina Soběslav a.s.
2. Smlouvu o převodu pozemků z majetku ČR – ŘSD do majetku obce-bývalá  I/4-II.etapa
3. Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni mezi obcí Strážný a fi EON
4. Přidělení grantů obce
5. Podmínky nákupu komunální techniky v rámci Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko
6. Nákup reflexních vest pro MŠ Strážný

II.Bere na vědomí
1. Přípravu oslav Milenia Zlaté stezky-Vimperská větev

III.Ukládá
1. Starostovi obce – připravit výběrové řízení na opravy obecních komunikací dle dohodnutého rozsahu

________________________________________________________________________

 
Usnesení č.7 ze dne 30.6.2010 zastupitelstva obce Strážný

Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje
1. Závěrečný účet obce za rok 2009 s výhradou
2. Zpracování účetnictví  na obci
3. Vyhlášení výběrového řízení  na místa účetních
4. Opravu komunikací fi ZNAKON za cenu 212 580,-Kč bez DPH
5. Počet členů zastupitelstva obce na další volební období – 7
6. Smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp.37 pro pana Petra Hormanna
7. Povolení přístupu na pozemek p.č.443/6

II. Neschvaluje
1. Prodej pozemku p.č.226/11 k.ú.Řasnice panu ing. Šalamounovi

III. Ukládá
1. Starostovi obce
- zajistit odstranění nedostatků zjištěných přezkoumáním hospodaření obce za rok 2009
- posekání okolí komunikace na Remberk
- zajištění vystěhování neplatičů nájemného

_________________________________________________________________________

Usnesení ZM ze dne 14.7.2010

Usnesení ZM ze dne 11.8.2010

Usnesení ZM ze dne 13.8.2010

Usnesení ZM ze dne 29.9.2010

________________________________________________________________________

Usnesení č.12 ze dne 14.10.2010 zastupitelstva obce Strážný
Zastupitelstvo obce Strážný:

I. Schvaluje
1. Jednání zastupitelstva je řádné

II. Bere na vědomí
1. Presentaci investičního záměru fi Waltra obnova a zájem firmy o další spolupráci
2. Návrh dohody mezi obcí Strážný a fi Waltra obnova /výstavba řadových domků/

III. Doporučuje
1. Provést právní rozbor smluv stávajích mezi obcí Strážný a firmou Waltra obnova a taktéž Navrhovaných

Usnesení ZM ze dne 6.11.2010

Usnesení ZM ze dne 19.11.2010

Usnesení ZM ze dne 15.12.2010

 

 

Úřad městysu

Turistické vizitky

Turistické vizitky a deníky je možné zakoupit v Infocentru, objekt
Obecní pension Strážný,
Strážný č.p. 37

turisticka vizitka kaple panny marie
vizitka sumavska magistrala
Turistická vizitka - Kunžvart

živé město

Překlad (translations)

Počítadlo

Celkem návštěv:

CELKEM: 2102586

 • Adresa

  Strážný 23
  384 43 Strážný

 • Kontakty

  Tel.: 734 620 623
  ID datové schránky: i6red5q
  E-mail: mestys@strazny.cz

 • Úřední hodiny

  Pondělí a středa
  08:00 - 16:00

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
polojasno 21 °C 9 °C
sobota 10. 6. zataženo 21/9 °C
neděle 11. 6. jasno 21/10 °C
pondělí 12. 6. oblačno 19/6 °C

Aktuální teplota

9.6.2023 16:43

Aktuální teplota:

20,6 °C

Facebook a lookr

fcb

lookr