Navigace

Obsah

SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti


Podle dostupných písemných záznamů byl SPOZ v naší obci založen v roce 1968. U jeho založení stál tehdejší ředitel Základní školy Ladislav Dolejšek, sbor měl 5 členů. První akcí bylo vítání občánků, tehdy v početné účasti 10 maminek s dětmi. Poté rozšířil SPOZ svou činnost i o další akce s žáky ZŠ, MŠ, učiteli, branci, seniory.

V životě každého občana i rodiny nastávají důležité mezníky a vzácné okamžiky. Těmto výjimečným událostem věnuje pozornost i SPOZ. Od svého založení neslevil ze své činnosti a pracuje nepřetržitě až do současnosti.

Náplň činnosti

  • spočívá ve sledování životních výročí starších občanů, seniorů.
  • od 60. roku života a každých 5 let navštěvujeme spolu se starostou městysu Strážný naše občany a předáváme dárkový koš, květinu a gratulaci.
  • Každoročně zasíláme písemné gratulace k narozeninám, při příležitosti svatby též novomanželům a rodinám kondolenci při úmrtí jejího člena.


Sbor připravuje i další akce

  • pro seniory - předvánoční posezení s hudbou a vystoupením dětí ze školy, masopustní a velikonoční siesty
  • vítáme prvňáčky při zahájení školního roku s dárkem a pamětním listem
  • pořádáme vítání občánků
  • při mnoha akcích vystupují s kulturním programem žáci ZŠ
  • členky SPOZ se podílejí i na přípravě a zajišťování dalších společenských akcí

 

Členky: Anna Jirkovská, Veronika Zemanová