Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Archiv

Strategický plán rozvoje - městys Strážný


23. 1. 2014

Strategický plán rozvoje cestovního ruchu - městys Strážný


23. 1. 2014

Turistická ubytovna Strážný


Do konce roku 2013 vznikne nová turistická ubytovna ve Strážném

 

Smyslem řešeného projektu je zrekonstruovat bývalou budovu obecního úřadu a vytvořit tak turistickou ubytovnu, která by vyhověla poptávce na ubytování turistů hledajících klid a odpočinek v poměrně dosti vzdálené oblasti od hustě osídlených a rušných lokalit. Výhodná poloha nabízí rekreaci v tiché, krásně zachovalé přírodě bez průmyslového znečištění, husté dopravy a přelidnění. Ubytovna bude vybavena i pro ubytování tělesně postižených osob.

V obci Strážný a v okolí zcela schází podobný typ ubytování, nabízeny jsou priváty a místní hotel je horší kvality. Proto je kladen důraz aby pokoje nebyly dlouhodobě pronajímány k trvalému bydlení, ale sloužily výhradně k rekreačním pobytům.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

logo projektů ROP JZ


6. 9. 2013

Zývšení efektivnosti úřadu


Marketingovou strategií k dalšímu rozvoji

Realizační tým ve Strážném již zahájil aktivity spojené s projektem Zvýšení efektivnosti úřadu a Městysu Strážný, který je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  „Již delší dobu řešíme zefektivnění činnosti našeho úřadu, jelikož jednotlivé činnosti nejsou přesně a jasně vymezeny. Proto je nezbytné stanovení jednotlivých procesů,“ informoval starosta městysu Strážný Jiří Vacek.  Zastupitelé a obyvatelé městysu Strážný se již v loňském roce aktivně účastnili definování Strategie udržitelného rozvoje, jejímž cílem je navrhnout aktivity do budoucna tak, aby byl zajištěn dlouhodobý rozvoj obce. Jedním z úkolů v rámci tohoto projektu je vypracovat marketingovou strategii, aby byly rozvojové dokumenty co nejkompletnější.

Cílem projektu Zvýšení efektivnosti úřadu a Městysu Strážný je zejména analýza a návrh zefektivnění procesního řízení do činností městysu a vypracování marketingové strategie. Součástí projektu bude také následné vzdělávání v oblastech strategického plánování a procesního řízení určené pro zastupitele městysu a členy výborů a komisí.  „Od tohoto projektu si slibujeme zejména zvýšení informovanosti v oblasti marketingové komunikace městysu Strážný a efektivity v rámci činnosti úřadu. Věříme, že díky získaným informacím a zkušenostem přispějeme k dalšímu rozvoji městysu Strážný,“ dodal starosta Jiří Vacek.

Tento projekt „Zvýšení efektivnosti úřadu Městysu Strážný“ je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00106                                                                                                                 Autor: Novi Solutions


29. 5. 2013

Tisková zpráva - "Turistická ubytovna Strážný"


tisková zpráva


24. 3. 2012

Turistická ubytovna Strážný


Turistická ubytovna Strážný

Propagace projektu Turistická ubytovna Strážný

(registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/05.01560).

 

Městys Strážný realizuje projekt „Turistická ubytovna Strážný“ který si klade za cíl přebudovat objekt bývalého obecního úřadu v čp.37 Strážný na ubytovnu, ve které bude 22 lůžek, dále pak jedno stálé pracovní místo jako personál ubytovny. V přízemním podlaží v prostorách garáže bude zřízeno bezbariérové informační centrum s recepcí. Celá akce by měla být dokončena do 30.6.2012.Bohužel v průběhu realizace se stávající projektová dokumentace z roku (2003) ukázala být zastaralá, neboť celý objekt již není delší dobu aktivně využíván.Což si vyžádalo její aktualizaci. V současné době se vedou intenzivní diskuse se zástupci poskytovatele dotace (Regionálního operačním program NUTS II Jihozápad) o uznatelných nákladech nové projektové dokumentace.Dále bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení do 31.12.2013.Po odsouhlasení položkového rozpočtu bude pokračováno další fází realizace projektu což je výběrové řízení na dodavatele prací.

 


18. 3. 2012
Archiv

Stránka

  • 1